Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอให้หน่วยบริการส่งหนังสือแสดงความจำนงงบปฐมภูมิปี 2552  
เนี้อหาข่าว 
  

ตามที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13  กรุงเทพมหานคร  ได้มี


หนังสือแจ้งให้หน่วยบริการภาครัฐและภาคเอกชนที่ได้รับงบกองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2552  


จัดส่งหนังสือแสดงความจำนงเพื่อขอสนับสนุนงบกองทุนฯให้สำนักงาน


ภายในวันที่ 18  พฤศจิกายน 2552   แต่มีหน่วยบริการหลายแห่งยังไม่ได้ส่ง 


 จึงขอให้เร่งจัดส่งโดยด่วน ภายในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2552


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2962 2345 ต่อ 5552


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.