Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งผลการจัดสรรงบกองทุนฯตามคุณภาพบริการงบคุณภาพ (จัดสรรตามเกณฑ์)ปี 52  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งผลการจัดสรรงบกองทุนฯตามคุณภาพบริการงบคุณภาพ (จัดสรรตามเกณฑ์)ปี 52
หน่วยบริการปฐมภูมิ/หน่วยบริการที่รับการส่งต่อ/สำนักอนามัย
สามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งผลการจัดสรรงบกองทุนฯตามคุณภาพโรงพยาบาล ปีงบประมาณ  2552
พร้อมแนวทาง/เกณฑ์การจัดสรรงบกองทุนฯตามคุณภาพ ปีงบประมาณ  2552

ได้ที่เอกสารแนบ


และดาวน์โหลดรายละเอียดการจัดสรรงบกองทุนตามคุณภาพบริการ
ได้ที่   เมนู  รายละเอียดงบประมาณกองทุนต่างๆที่จัดสรรให้หน่วยบริการ 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.