Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งให้หน่วยบริการเอกชนมารับหนังสือค้ำประกันสัญญา  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งให้หน่วยบริการเอกชนมารับหนังสือค้ำประกันสัญญา


เรียนเชิญหน่วยบริการเอกชนที่ได้วางหนังสือค้ำประกันสัญญาในปีงบประมาณ ๒๕๕๑-๒๕๕๒
มารับหนังสือค้ำประกันสัญญาคืนได้
ตั้งแต่วันนี้- ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๒
โดยหากผู้มีอำนาจไม่ได้มารับคืนด้วยตนเอง 
โปรดแสดงหนังสือมอบอำนาจ(ตามไฟล์แนบ)
พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบ/ผู้รับมอบอำนาจมาด้วย
  
สปสช.ขอเรียนว่า  ในการคืนหนังสือค้ำประกันครั้งนี้ 
สปสช.สามารถคืนให้ได้เฉพาะหน่วยบริการที่ได้วางหนังสือค้ำประกัน  
ฉบับใหม่(ปี๒๕๕๓)แล้วและไม่มีหนี้ค้างใดๆต่อสปสช.เท่านั้น  
รายชื่อตามไฟล์แนบ


สำหรับหน่วยบริการที่ยังไม่วางหนังสือค้ำประกันในปี 2553 
สปสช.ไม่สามารถคืนหนังสือค้ำประกันเดิมให้ได้  โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่โดยด่วน  
ภายในวันที่  ๒  ธันวาคม  ๒๕๕๒ 


สำหรับหน่วยบริการที่ยังมีหนี้ค้าง  สปสช.
ไม่สามารถคืนหนังสือค้ำประกันเดิมให้ได้เช่นกัน 
ซึ่งสปสช.จะส่งหนังสือแจ้งแนวทางการชำระหนี้ให้กับหน่วยบริการต่อไป
สำหรับหน่วยบริการที่วางหลักประกันเงินสด
ทางสำนักบริหารกองทุนจะติดต่อวันเวลาคืนหลักประกันต่อไป


  
ติดต่อเจ้าหน้าที่  โทร  ๐๒-๙๖๒-๒๓๔๕  ต่อ  ๕๕๒๒   ณัฐิญา,ฤทัยรัตน์


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.