Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการฯทำการดาวน์โหลดและอัพเดทโปรแกรมรับส่งข้อมูลและทำการส่งข้อมูลเดือนตุลาคม 2552 ให้แล้วเสร็จ  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่น, ศูนย์บริการสาธารณสุข และโรงพยาบาล ในเขตกรุงเทพมหานคร ทำการดาวน์โหลดและอัพเดทโปรแกรมรับส่งข้อมูล
และทำการส่งข้อมูลเดือนตุลาคม 2552 ให้แล้วเสร็จ


หน่วยบริการที่ทำการติดตั้งและทำการส่งข้อมูลได้แล้วไม่ต้องทำตามขั้นตอนด้านล่าง


ขั้นตอนและเงื่อนไขการอัพเดท สำหรับหน่วยบริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น


1.  ให้ทำการดาวน์โหลด และอัพเดท ตามลำดับ โดยแต่ละ Patch โดยแต่ละ จะมี ลำดับแจ้ง เช่น No.1, No.2 คือให้อัพเดท No.1 ก่อน จึงจะอัพเดท No.2 ไล่ตามลำดับ
2.  กรณีที่มีการอัพเดทไปแล้วให้ตรวจสอบเวอร์ชั่นที่ได้ทำการอัพเดทไป เพื่อเช็คว่ายังขาดการอัพเดทเวอร์ชั่นใด ( เพื่อป้องกันการอัพเดทซ้ำ หรืออัพเดทย้อนหลัง )
3.  กรณีติดตั้งไม่สมบูรณ์ หรือไม่เข้าใจ สงสัย ให้ติดต่อทีม Support ก่อนการแก้ไขใดๆ 
4.  กรณีที่ปฏิบัติตามคู่มือแล้ว ยังติดตั้งไม่ได้ ต้องเรียนรบกวนให้ยกเครื่องให้ทางทีม Support ทำการติดตั้ง ต้องขออภัยในความไม่สะดวกครับ


หมายเหตุ : หน่วยบริการใดที่ทำการอัพเดทและส่งข้อมูลแล้ว ห้ามอัพเดทซ้ำ หรือกรณีไม่มั่นใจว่าเวอร์ชั่นเป็นปัจจุบันหรือไม่ ให้ติดต่อ Support


 


กรณีดาวน์โหลดไฟล์เดียว (สำหรับ Hispeed Internet)
1. สำหรับศูนย์ และคลินิก  http://bkk.nhso.go.th/file/osall27112009.zip
2. สำหรับศูนย์ 4 และ 29 (เท่านั้น) http://bkk.nhso.go.th/file/os0429_27112009.zip
3. สำหรับโรงพยาบาล  http://bkk.nhso.go.th/file/oshos27112009.zip


กรณีดาวน์โหลดที่ละ Patch


1.  http://www.tempf.com/getfile.php?id=241914&key=4b0e563331b20   (No.1)
2.  http://www.tempf.com/getfile.php?id=241916&key=4b0e577bdd3ae   (No.2)
3.  http://www.tempf.com/getfile.php?id=241920&key=4b0e58122cf84   (No.3)
4.  http://www.tempf.com/getfile.php?id=241924&key=4b0e58de493b7   (No.4)
5.  http://www.tempf.com/getfile.php?id=241926&key=4b0e592d3d5a8   (คู่มือการถอนโปรแกรม)โปรแกรมส่งข้อมูลสำหรับศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 4 และ 29


1. http://www.tempf.com/getfile.php?id=242772&key=4b0f32200d611
2. http://www.tempf.com/getfile.php?id=242773&key=4b0f3356eb265


โปรแกรมส่งข้อมูลสำหรับโรงพยาบาล


1. http://www.tempf.com/getfile.php?id=242770&key=4b0f311ecda29
2. http://www.tempf.com/getfile.php?id=242771&key=4b0f31e122ab8


หากเกิดปัญหาการติดตั้ง
ติดต่อทีม Hospital OS
เบอร์โทร  02 962 2912-4


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.