Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการ ทำการดาวน์โหลด และอัพเดทเวอร์ชั่นโรปแกรม HospitalOS Report  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งหน่วยบริการ ทำการดาวน์โหลด และอัพเดทเวอร์ชั่นโรปแกรม HospitalOS Report
 
แจ้งให้หน่วยบริการทำการดาวน์โหลดและอพเดทโปรแกรม HospitalOS Report เวอร์ชั่นใหม่
เพื่อใช้ในการส่ง และเช็คสถานะความถูกต้องของข้อมูลได้แล้ว
 
เงื่อนไขการติดตั้ง
 
1. ดาวน์โหลด และทำการแตกซิบไฟล์
2. ดับเบิ้ลคลิ๊กเพื่อติดตั้ง
 
หมายเหตุ : ก่อนการติดตั้งเวอร์ชั่นใหม่นี้ จะต้องอัพเดทเวอร์ชั่นให้เป็นเวอร์ชั่น 241109 ก่อนการอัพเดทตัวใหม่
มีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติม
 
โทร. 0-2962-2912-4 (ในเวลาราชการ)
โทร. 08-7112-0222
 
 
 
 
สำหรับศูนย์บริการสาธารณสุข และคลินิกชุมชนอบอุ่น
http://www.tempf.com/getfile.php?id=255470&key=4b18ef22af69e
 
สำหรับศูนย์ 4 และศูนย์ 29
http://www.tempf.com/getfile.php?id=256346&key=4b19936e14982


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.