Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งเกณฑ์ศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ฯ ประจำปี 2553  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งเกณฑ์ศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิและแนวทางการประเมินตามเกณฑ์ฯ ประจำปี 2553 


ขอให้หน่วยบริการ ( คลินิกชุมชนอบอุ่นและศบส)  ทำความเข้าใจเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ
และกรอกแบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพ     
ตามไฟล์ที่ส่งมาให้ โดยดูคำอธิบายตามเอกสารที่แนบ           
เพื่อให้ทันรอบที่ 1 ขอให้ส่งแบบฟอร์มข้อมูลไป  ที่สปสช .   เขต 13  
ภายใน วันที่ 17 ธันวาคม 2552
ในวันประชุมร่วมกับนพ.ประทีป ธนกิจเจริญ( รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ )


สิ่งที่ส่งมาด้วย   สามารถ ดาวน์โหลด
1.หนังสือเวียนแจ้งหน่วยบริการฯ
2.รายละเอียดเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ
3.แบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพหน่วยบริการฯ
4.แนวทางการตรวจประเมินเพื่อขึ้นทะเบียนหน่วยบริการ


ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมดได้ที่เอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.