Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แบบฟอร์มองค์ประกอบคณะกรรมการบริหาร/สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  

ให้คลินิกชุมชนอบอุ่น  เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารลงในแบบฟอร์โดยการจัดพิมพ์ให้เรียบร้อยตามฟอร์ม
จากนั้นส่งให้สปสช.เขต 13 กทม. พิจารณา ออกคำสั่งให้แล้วจะส่งกลับคืนให้ 1 ชุด
 (ขอให้หน่วยนำส่งรายชื่อคณะกรรมการบริหารพร้อมข้อมูลศักยภาพบริการโดยด่วน )


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.