Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพ ภาคประชนชน กรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ส่งรายชื่อตัวแทนศูนย์ประสานงานประกันสุขภาพ ภาคประชนชน  กรุงเทพมหานคร


กลุ่มงานสนับสนุนหน่วยบริการขอส่งรายชื่อศูนย์ประสานงานเพื่อประกอบการจัดทำครำสั่งคณะกรรมการบริหาร / สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการประจำ  / ปฐมภูมิ
 (ถ้าไม่สามารถติดต่อได้ให้เสนอชื่อผู้นำชุมชน , กรรมการชุมชน , สก ,สข , ได้ )


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน คุณราศี ตริพรกุล
เบอร์โทร 02-962-2345 ต่อ 5511
แฟกซ์ 0 2962 2923-4


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.