Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งการขยายเวลาการส่งนำส่งเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพและหนังสือเสนอรายชื่อคณะกรรมการฯ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งการขยายเวลาการส่งนำส่งเอกสารแบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพ
และหนังสือเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร/สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ 
 ตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการ ( On top Payment )


ตามที่ สปสช.เขต 13 กทม.ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาให้กับหน่วยบริการ
ในการส่งเอกสาร จึงขอแจ้งให้หน่วยบริการ ดำเนินส่งเอกสาร ดังนี้
1.แบบฟอร์มข้อมูลศักยภาพ
2.หนังสือเสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหาร/สนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยบริการ  
ไปที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ     เขต 13  กรุงเทพมหานคร
 เพื่อให้ทันรอบการประเมิน      จากเดิม 30 ธันวาคม 2552โดยขยายเวลา
เป็น ภายใน 15 มกราคม 2553  ทั้งรูปแบบที่ 1 และ รูปแบบที่ 2   
หากเลยเวลาที่กำหนด จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก
 


ผู้ประสานงาน


นาวาตรี มยุรี วัฒนะกิจ


02 962 2345 ต่อ 5552

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.