Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งไม่มีบริการ TOCE และ MRA  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด /ผู้อำนวยการ รพ.นพรัตน์ราชธานี /รพ.เลิดสิน


     โรงพยาบาลราชวิถี ขอแจ้งให้ทราบว่า โทรงพยาบาลราชวิถี ไม่สามารถให้บริการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยา TOCE และ


MRA เนื่องจากขาดแคลนแพทย์เฉพาะทางรังสีร่วมรักษา ขอความร่วมือท่านส่งผู้ป่วยไปรับบริการยังสถานพยาบาลอื่นๆ


    

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.