Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งรายชื่อ คลินิกชุมชนอบอุ่น ที่ส่งเอกสารแบบความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอแจ้งรายชื่อ คลินิกชุมชนอบอุ่น ที่ส่งเอกสารแบบความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม ตามเกณฑ์ตอบสนองกิจกรรมคุณภาพระดับหน่วยบริการประจำ / ปฐมภูมิ ไปที่ สปสช.เขต 13 กทม.   เพื่อรับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมฯ


ทั้งนี้  สนง.จะแจ้งผลการคัดเลือกให้คลินิกฯ ตามรายชื่อข้างต้น ทราบต่อไป


แนบ File ดังนี้


1.รายชื่อหน่วยบริการที่ส่งหนังสือเข้ามาที่สนง.

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.