Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการ Clearing house ค่าบริการกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในงวดเดือนมกราคม 2553  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง       แจ้งการ Clearing house  ค่าบริการกรณีส่งต่อผู้ป่วยนอก (OP Refer) ในงวดเดือนมกราคม 2553
 เรียน      ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้ประกอบกิจการคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่ง ในกรุงเทพมหานคร


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เขต 13 กรุงเทพมหานคร 
ได้ขยายเวลาการส่งข้อมูล   OP refer ของปีงบประมาณ 2552
 ให้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2552 
 โดยสปสช.กทม. จะนำข้อมูลที่หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกเข้ามาตั้งแต่วันที่  16 – 31  ธันวาคม 2552
 มา  Clearing house  รวมกับข้อมูลงวดเดือนมกราคม 2553 (ข้อมูลการให้บริการเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2552)  
 ดังนั้น หน่วยบริการประจำจะต้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวเพื่อพิจารณาการจ่ายเงิน
ภายในวันที่ 25 มกราคม 2553   ส่วนการให้บริการในปีงบประมาณ 2552 
ที่หน่วยบริการรับส่งต่อบันทึกเข้ามาไม่ทันวันที่     31 ธันวาคม 2552
 หน่วยบริการรับส่งต่อจะต้องเรียกเก็บค่าบริการจากหน่วยบริการประจำเอง  
รายละเอียดดังหนังสือ สปสช.42/ว.18 ลงวันที่ 19 มกราคม 2553 


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.