Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมพิจารณาเกณฑ์ประเมิณและการจัดสรรงบประมาณ  
เนี้อหาข่าว 
  


สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต 13  กรุงเทพมหานคร 
ได้จัดกำหนดจัดประชุมในวันจันทร์ที่  1  กุมภาพันธ์  2553  เวลา 13.30 – 16.30 น
ณห้องประชุม  7  ชั้น 19 อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล  ถนนแจ้งวัฒนะ  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี


เรียนผู้อำนวยการโรงพยาบาลดังนี้


1. รพ.ศิริราช
2. รพ.จุฬาลงกรณ์
3. รพ.รามาธิบดี
4. วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล
5. รพ.ราชวิถี
6. รพ.ภูมิพลฯ
7. รพ. ตำรวจ
8. รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า
9. รพ.กลาง
10. รพ.เกษมราษฎร์ ประชาชื่น
11. เรือพระร่วงคลินิกเวชกรรม     ( นายแพทย์ศักดา เมืองคำ )
12. คลินิกเวชกรรมคลองเตย        ( นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ ศรีมุษิกโพธิ์ )
13. สถานพยาบาลเพชรเกษมบางแค ( นายแพทย์ธราธิป           วนาวณิชยกุล )
14. โรงพยาบาลพระราม  2      ( แพทย์หญิงมะลิ               วิโรจน์สกุลชัย )      


รายละเอียดตามเอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.