Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือหน่วยบริการประจำโปรดแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอความร่วมทางมือหน่วยบริการประจำโปรดแจ้งรายชื่อผู้ประสานงาน


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


จากเดิมให้บันทึกผ่านระบบ meeting system


ขอให้เปลี่ยนเป็นส่งเอกสารทางแฟกซ์


 0 2962 2923  หรือ


0 2962 2924


ผู้ประสานงาน  นางสาวนัฐกีรตา  ดวงเลขา


โทร. 0 2962 2345 ต่อ 5554


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.