Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการอบรมทบทวนการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับcoderและพยาบาล วันที่ 26 มค 53  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบการอบรมทบทวนการตรวจสอบเวชระเบียนสำหรับcoderและพยาบาล วันที่ 26 มค 53
เนื้อหาประกอบด้วย
1.เกณฑ์การประเมิณคุณภาพบันทึกเวชระเบียน
2.เอกสารประกอบประชุม(เล่มสีฟ้า)
3.แบบทดสอบความรู้ผู้ตรวจเวชระเบียน
4.บรรยายขั้นตอนการตรวจสอบกทม.53


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.