Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หนังสือเข้าประชุมเชิงปฏิบัติการ (12 กพ 53)  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน ลูกจ้าง / ลูกจ้างเหมาบริการ


    สำนักงานขอส่งหนังสือขอให้ลูกจ้างเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในวันที่ 19-20 กพ 53 โดยให้ลูกจ้าง/ลูกจ้างเหมาบริการพิมพ์ออกมาพร้อมเขียนชื่อเขตของตนเองและส่งหนังสือให้สำนักงานเขตดำเนินการต่อไป


   กรณีของสำนักงานเขตสะพานสูง ไม่ต้องพิมพ์หนังสือออกมาแต่ประสานทางวาจาว่าจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ 3 ราย คือ นางสาวนพรัตน์ มาอ่อน นางสาวนิภาพร มลยงค์ และนางสาวนริศรา  ศิริเกตุ มาปฏิบัติงานทดแทน (มอบให้นางสาวนันทินีดำเนินการ)


ขอบคุณค่ะ


วันเพ็ญ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.