Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญเข้าร่วมงาน " มหกรรมตลาดนัดแรงงานกายภาพบำบัดภาคกลาง "  
เนี้อหาข่าว 
   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  ขอเรียนเชิญผู้รับผิดชอบงานฟื้นฟูฯและงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ
เข้าร่วมงาน " มหกรรมตลาดนัดแรงงานกายภาพบำบัดภาคกลาง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 6 มีนาคม 2553 เวลา 8.30 16.00 น.
 ณ  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( ประสานมิตร ) คลองเตย กรุงเทพฯ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.