Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับการส่งต่อ 4 แห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

 แจ้งประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการรับการส่งต่อ  4  แห่ง


 ปีงบประมาณ  2553  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 


ได้ประกาศยกเลิกการขึ้นทะเบียนหน่วยบริการที่รับการส่งต่อซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่กทม. จำนวน 4 แห่งดังนี้
 1.รพ.พญาไท 3  ตั้งแต่วันที่  1 มกราคม  2553 เป็นต้นไป
 2.รพ.ศรีวิชัย 2  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2553  เป็นต้นไป
 3.รพ.สมิติเวช  ศรีนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  1 เมษายน  2553  เป็นต้นไป
 4.รพ.ไทยนครินทร์  ตั้งแต่วันที่  1  เมษายน  2553  เป็นต้นไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน
( รายละเอียดตามสำเนาประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่แนบมาพร้อมนี้ )

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.