Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการทดสอบความถูกต้องระบบประมวลผลข้อมูล PP Itemized  
เนี้อหาข่าว 
  

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการทดสอบความถูกต้องระบบประมวลผลข้อมูล PP Itemized (เฉพาะหน่วยบริการที่อบรมวันที่ 22 มีนาคม 2553)


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


สามารถตรวจสอบได้วันที่  23 มีนาคม 2553 เวลา 18.00 น.


และให้ส่งข้อมูลกลับสำนักงานในวันที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 10.00 น.  ในรูปแบบไฟล์ Excel


ผู้ประสานงาน  ปิยรัตน์  ตรีประพิณ


โทร   02 962 2345  02 962 2345   ต่อ 5563


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.