Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่งตอบแบบสอบถามความเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคฯ  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญหน่วยบริการพื้นที่กรุงเทพมหานครทุกแห่ง
ตอบแบบสอบถามความเห็นต่อการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
 กองทุนพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ กองทุนพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
ทั้งนี้ขอขยายเวลาการตอบแบบสอบถามออกไปถึง 31มีนาคม 2553


ผู้ประสานงาน  นางกาญจนา  ศรีชมภู
โทร 02-141-4205
โทรสาร  02-143-9730


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.