Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เอกสารประเมินกิจกรรมการให้บริการเภสัชกรรมในชุมชน โดยเภสัชกร(ปรับปรุงใหม่_1 เมย.53)  
เนี้อหาข่าว 
  

จึงขอให้คลินิกฯ ที่เข้าร่วมโครงการ ดาวน์โหลดไฟล์ ใหม่


ใช้ในการบันทึกข้อมูลการประเมินกิจกรรมให้บริการเภสัชกรรมในชุมชน โดยเภสัชกร


 เพื่อ แนบในการเบิกจ่ายเงินตามงวดที่ 1 ต่อไปดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ
 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.