Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งการจัดสรรงบฯคุณภาพบริการ และแนวทางการประเมิน ปี 53 ( หนังสือ+เอกสารแนบ)  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งแนวทางการจัดสรรฯและแนวทางการประเมินคุณภาพบริการ ( P4P 53 )  ให้กับหน่วยบริการฯ ประจำและที่รับการส่งต่อ( เฉพาะที่มี Member )  โดยมีเอกสารในการแจ้ง ดังนี้


1.หนังสือแจ้งหน่วยฯ ที่รับการส่งต่อ ( รพ.รัฐและเอกชน )


2. หนังสือแจ้งหน่วยฯ บริการประจำ ( รพ.และคลินิก)


3. หนังสือแจ้งหนวยบริการประจำ ( สำนักอนามัย )


4. เกณฑ์คุณภาพบริการและแนวทางการประเมิน ( P4P )


ทั้งนี้ หนังสือแจ้ง ตามข้างต้น พร้อม สิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ Download เอกสารตามที่แนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.