Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่รับงบประมาณเหมาจ่ายผู้ป่วยในแบบ Execlusive ปีงบประมาณ 2549  
เนี้อหาข่าว 
  

รายชื่อโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครที่รับงบประมาณเหมาจ่ายผู้ป่วยในแบบ Execlusive ปีงบประมาณ 2549


                      1.รพ.ภาครัฐทุกแห่ง


                      2.รพ.เอกชน 9 แห่ง

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.