Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญคลินิกชุมชนอบอุ่นสมัครร่วมให้บริการ Home Health Care เพิ่ม  
เนี้อหาข่าว 
  

เรื่อง ขอเชิญคลินิกชุมชนอบอุ่นสมัครร่วมให้บริการ Home Health Care เพิ่ม


เรียน  ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลคลินิกชุมชุมอบอุ่น


ขอเชิญคลินิกชุมชนอบอุ่นที่แจ้งความจำนงขอรับการสนับสนุนงบบประมาณ
ตามเกณฑ์ศักยภาพหน่วยบริการสมัครร่วมให้บริการดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน


หมดเขตรับสมัคร     วันที่  14  พฤษภาพคม  2553   ทางโทรสารหมายเลข 0-2962-2345  ต่อ 5596


รายละเอียดดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.