Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการเครือข่ายโรงพยาบาลภูมิพล 27 แห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการเครือข่ายรพ.ภูมิพล  27  แห่ง  โปรดโอนเงินโครงการพัฒนาเครือข่ายสารสนเทศฯ ให้ผู้รวบรวม  ( รพ. ภูมิพลฯ )
 งวดที่  1  จำนวน  27,188.70  บาท   โดยด่วน    ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2553  ( ตามที่นัดหมาย )


ผู้ประสานงาน  นางราศี ติรพรกุล
โทร.02-962-2345ต่อ 5551

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.