Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โปรแกรม MRA_2.0.7 สำหรับโรงพยาบาลส่งต่อ  
เนี้อหาข่าว 
  

โปรแกรม MRA_2.0.7 สำหรับโรงพยาบาลส่งต่อ


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


เมื่อบันทึกข้อมูลเรียบร้อยให้ทำการส่งข้อมูล  output ให้กับ สปสช กทม
โดยส่งมาที่ email : mayuree.w@nhso.go.th


ผู้ประสานงาน


นาวาตรีหญิงมยุรี  วัฒนะกิจ
ที่ทำงาน 02 - 9622345 ต่อ 5552
มือถือ 089 - 9696512
โทรสาร 02 - 9622923 - 4 
email:mayuree.w@nhso.go.th


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.