Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สปสช.จัดทำโครงการ “ฟันเทียมพระราชทาน” เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมหามงคล 80 พรรษา  
เนี้อหาข่าว 
  

ทำฟันเทียม ฟรี


สปสช.จัดทำโครงการ  “ฟันเทียมพระราชทาน”   เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระมหามงคล 80 พรรษา เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพช่องปากของผู้สูงอายุ   ( เฉพาะที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ) ซึ่งสูญเสียฟันเกิน 16 ซี่ขึ้นไปหรือไม่มีฟันในการเคี้ยวอาหาร โดยขอรับการขึ้นทะเบียนใส่ฟันเทียม ได้ที่


คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พบกันที่อาคาร 5 ชั้น 3 อยู่ด้านหลังอาคารสมเด็จย่า
(ถ. อังรีดูนังค์)
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 น. -  16.00 น.   และ 
วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 น. -  16.00 น.


คณะทันตแพทยศาสตร์  ม.มหิดล พบกันที่อาคาร 1 ชั้น 2 หลัง รพ.ราชวิถี (ถ.โยธี) 
  วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.  และ
  วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2548 เวลา 13.00 น. - 16.00 น.

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.