Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอแจ้งขยายเวลาการส่งข้อมูลเกณฑ์การจัดสรรงบตามคุณภาพบริการ  
เนี้อหาข่าว 
  
ขอให้หน่วยบริการประเมินและกรอกแบบสอบถาม ทั้งกรณีหน่วยบริการประจำและรพ.รับส่งต่อ  ส่งข้อมูล/เอกสารไปที่ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ สำนักงานขอขยายเวลาการส่ง เป็นภายในวันที่ 9 มิถุนายน 2553 ( เดิม 31 พฤษภาคม 2553 ) โดยมีเอกสารในการแจ้งไปที่หน่วยบริการ ดังนี้
1. หนังสือแจ้งหน่วยบริการรับส่งต่อ ( รพ.รัฐและเอกชน)
2. หนังสือแจ้งหน่วยบริการประจำ ( รพ.และคลินิก)
3. หนังสือแจ้งหน่วยบริการประจำ( สำนักอนามัย )
ทั้งนี้  หนังสือแจ้งตามข้างต้นพร้อมสิ่งที่ส่งมาด้วย ให้ Download เอกสารตามที่แนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.