Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  สอบถามความประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

สอบถามความประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี 2554


สปสช.ขอสอบถามความประสงค์ต่อสัญญาให้บริการสาธารณสุข ปี 2554 และให้ส่งใบตอบรับการเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อ
รายละเอียดตามไฟล์แนบ   (ขณะนี้ สปสช.กำลังจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ให้กับทุกหน่วยบริการแล้ว)
หน่วยบริการสามารถพิมพ์เอกสารจากไฟล์แนบนี้เพื่อดำเนินการไปก่อนได้ 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.