Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  เจ้าหน้า สปสช. เขต 13 กทม. ประชุมนอกสถานที่  
เนี้อหาข่าว 
  

เนื่องด้วยในวันที่ 10-11 มิถุนายน 2553  เจ้าหน้า สปสช. เขต 13 กทม. ประชุมนอกสถานที่
ที่จังหวัดสุพรรณบุรี หากต้องการประสานงานโปรดติดต่อทางโทรศัพท์มือถือ


จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.