Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเรียนเชิญ ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2553  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเรียนเชิญ ผู้รับผิดชอบงานวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทาง การดำเนินงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ปีงบประมาณ 2553
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน 2553 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ  ห้อง Auditorium ชั้น 3  อาคารจัสมิน  อินเตอร์เนชั่นแนล        
ถนนแจ้งวัฒนะ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


หมายเหตุ
เนื่องจากเนื้อหาจะเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเชิงปฏิบัติการ
ดังนั้นผู้เข้าร่วมประชุมควรเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (แพทย์,พยาบาล)

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.