Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  โครงการสารสนเทศของคลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพล 27 แห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  


โครงการสารสนเทศของคลินิกเครือข่ายรพ.ภูมิพล  27 แห่ง 
ขอให้ไปติดต่อรพ.ภูมิพล กับคุณอุดลมาศ เวลา 10.00-15.00 น
วันจันทร์- ศุกร์ ภายในวันที่  18  มิถุนายน  2553 เพื่อรับใบเสร็จรับเงินพร้อมเอกสาร 


ทั้งนี้ให้คลินิกนำหนังสือรับรองการหักภาษีณที่จ่ายไปมอบให้ทางรพ.ด้วย
หากขั้นตอนนี้เรียบร้อยแล้ว สปสช.เขต 13 กทม. จะได้โอนเงินงวดที่  2  ให้คลินิกแล้ว 
บริษัทส่งมอบอุปกรณ์ให้คลินิกต่อไปซึ่งดำเนินการทั้งหมดต้องเสร็จสิ้นภายในกันยายน  2553


ผู้ประสานงาน  คุณราศี   ติรพรกุล


 

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.