Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเภสัชกรใน PCU เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ จำนวน 46 แห่ง  
เนี้อหาข่าว 
  

ประชาสัมพันธ์การอบรมเภสัชกรใน PCU  เฉพาะที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ จำนวน 46  แห่ง(รายชื่อตาม file ที่แนบ)


เพื่อให้เภสัชกรประจำหน่วยบริการปฐมภูมิที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการ
ได้รับทราบแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับมาตราฐานของระบบการจัดการด้านยา การสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันในการควบคุมกำกับระบบการจัดการด้านยาของหน่วยบริการให้มีคุณภาพและมาตราฐานตามเกณฑ์
มาตราฐานที่กำหนด  และ การพัฒนาศักยภาพของหน่วยบริการในการขับเคลื่อนงานวิชาชีพสู่ชุมชน
                                            
สปสช.เขต 13 กทม. จึงจัดให้มีโครงการอบรมเภสัชกรใน PCU ที่เข้าร่วมโครงการ ในราวกลางเดือน ถึง
สิ้นเดือน สิงหาคม 2553 (วันที่แน่นอนยังไม่ได้กำหนด)
เพื่อให้เป็นการร่วมกันคิด  ดังนั้น จึงขอให้  เภสัชกรแต่ละท่านได้ช่วยแสดงความคิดเห็น ในการอบรมครั้งนี้
เพื่อผู้จัดจะได้เตรียมเนื้อหาให้สอดคล้องกับความต้องการ
                                    
กรุณาส่งแบบสอบถาม (ตาม File ที่แนบ) มาให้ผู้จัด ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2553 (ถ้าช้าจะเตรียมงานไม่ทันค่ะ)
                                                                                   
สามารถติดต่อกลับได้ที่   ภญ.จิราทิพย์ ตั้งสิริวรกานต์  สปสช.เขต 13 กทม. 
โทร. 02-9622915 ต่อ 5524  
มือถือ  089-4773478


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.