Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  หน่วยบริการ 32 แห่ง ซึ่งได้รับงบโครงการเกณฑ์พัฒนาศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ (On Top Payment )  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการ  32  แห่ง  ซึ่งได้รับงบโครงการเกณฑ์พัฒนาศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ
(On  Top  Payment )ให้ส่งเอกสารภายใน 30  กรกฎาคม  2553  ดังนี้
1.แบบแจ้งความประสงค์ขอเข้าร่วมกิจกรรม
2.แบบแจ้งข้อมูลบุคลากรประจำ
3.หนังสือแสดงความจำนง และเงื่อนไข  ผนวก 1,2และ 3  พร้อมเอกสารประกอบ  จำนวน  2  ชุด  ( ดูตามแนวทางการจัดเตรียมเอกสาร )
4.ผลงานงวดที่  1 ( ตามผนวก 2 )ถ้าเสร็จทันให้ส่งพร้อมกัน  ( วันที่  30  กรกฎาคม  2553 ) ถ้าเสร็จไม่ทันให้ส่งวันประชุมวันที่  6 สิงหาคม  2553  โดยมีหนังสือปะหน้านำส่งผลงานงวดที่  1  ด้วย


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน  คุณราศี   ติรพรกุล  02-962-2345-ต่อ 5551


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.