Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2553 เพิ่มเติม  
เนี้อหาข่าว 
  

หน่วยบริการที่มีความประสงค์จะขอรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลปี 2553 เพิ่มเติมจากยอดจัดสรรเดิม
ขอให้แจ้งความจำนงค์และจำนวนยอดวัคซีนที่ต้องการเพิ่ม โดยส่งข้อมูลตามเอกสารแนบมาที่  email:t-jirathip@live.com
ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2553


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.