Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ปรับแก้เงื่อนไขการดำเนินงานโครงการเกณฑ์ศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ ( On top payment )  
เนี้อหาข่าว 
  

ปรับแก้เงื่อนไขการดำเนินงานโครงการเกณฑ์ศักยภาพบริการหน่วยบริการปฐมภูมิ  ( On  top  payment )
ขอให้หน่วยบริิการ  32  แห่ง  เปลี่ยนเอกสารสัญญา  2  แห่ง ดังนี้ 
1. เงื่อนไขการดำเนินงาน
2.เงื่อนไขการจ่ายเงิน


ดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงานคุณราศี   ติรพรกุล


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.