Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ สาขา กทม. ประชุมเรื่องแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอเชิญหน่วยบริการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติฯ สาขา กทม. ประชุมเรื่องแนวทางการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข ในกรุงเทพมหานคร ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ โดยแบ่งเป็น 2 รุ่น


รุ่นที่ 1 โรงพยาบาลทุกแห่ง เวลา 08.00 - 12.00  น. แห่งละ 4 ท่าน


รุ่นที่ 2 คลินิกและศูนย์บริการสาธารณสุข  เวลา 13.00 - 16.30 น. แห่งละ 2 ท่าน


โดยหน่วยบริการทุกแห่งสามารถ ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ด้วยระบบ Meeting System ตาม Link ด้านล่างนี้


http://bkk.nhso.go.th/conference/login.php

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.