Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ Hospital Profile ระบบ Data Center  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอให้หน่วยบริการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ Hospital Profile ระบบ Data Center ดำเนินการคีย์ข้อมูลHospital Profile ปีงบประมาณ 2553 โดยด่วนภายในวันที่ 27 สิงหาคม 2553


รายละเอียดตามเอกสารแนบ


 


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.