Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอความร่วมมือฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่  
เนี้อหาข่าว 
  

เรียน  ผู้บริหาร  ผู้ประกอบกิจการ และผู้ให้บริการของหน่วยบริการทุกท่าน


ขณะนี้เป็นช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่   สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  เขต ๑๓ กรุงเทพมหานคร        ขอความร่วมมือหน่วยบริการให้ดำเนินการดังต่อไปนี้
๑.เร่งรัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกสิทธิ (โดยไม่เก็บค่าวัคซีนจากผู้ป่วย )
๒.จ่ายยา  Oseltamivir   และดูแลผู้ป่วยที่มีอาการเข้าข่ายเป็นไข้หวัดใหญ่ สายพันธ์ใหม่  ชนิดA ( H1N1)         
ตามแนวทางปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อหรืออาจติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ ชนิดA ( H1N1)
ของกระทรวงสาธารณสุข ผู้ประสานงาน  น.ท.หญิงจุไรพร นรินทร์สรศักดิ์
โทร.02 962 2345 ต่อ 5562

 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.