Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งการตรวจเอกสารของหน่วยบริการ ที่ส่งข้อมูลให้สปสช.เพื่อคิดคะแนนจัดสรรงบคุณภาพ53  
เนี้อหาข่าว 
  

 


งานสนับสนุนหน่วยบริการฯ ขอแจ้งผลการตรวจสอบขอ้มูลของหน่วยบริการประจำและหน่วยบริการรับ ส่งต่อ ที่ส่งให้กับสปสช.  เพื่อคิดเป็นคะแนนจัดสรรงบคุณภาพ ปี 53 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ


ผู้ประสานงาน มยุรี  วัฒนะกิจ 089 - 9696512

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.