Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอข้อมูลจากรพ.UC ในกทม.กรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดฯ ( ACS )  
เนี้อหาข่าว 
  

ขอข้อมูลจากรพ.UC ในกทม.กรณีให้บริการผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจขาดเลือดฯ ( ACS )  
 
งานสนับสนุนหน่วยบริการ ขอความร่วมมือจากหน่วยบริการ UCในพื้นที่กทม.
กรอกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยทีมีภาวะหัวใจขาดเลือดแบบเฉียบพลัน ( ACS )
และขอให้ส่งเอกสารกลับที่สปสช.กทม.ภายใน 27 ส.ค. 53 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบเครือข่ายการให้บริการโรคหัวใจฯ ในพื้นที่กทม.ต่อไป
ทั้งนี้ ได้ส่งส่งหนังสือราชการเข้ารพ.ทุกแห่ง แล้ว   หากต้องการสำเนาหนังสือสามารถ


ดาว์นโหลดจากไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ประสานงาน
นางสาวพรรณชนก  ขุนพิทักษ์
089-9696-512
0-2962-2345ต่อ 5552 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.