Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งส่งภาพถ่ายเพื่อทำการประชาสัมพันธ์  
เนี้อหาข่าว 
  

แจ้งคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งส่งภาพถ่ายเพื่อทำการประชาสัมพันธ์


ขอความร่วมมือคลินิกชุมชนอบอุ่นทุกแห่งให้ส่งภาพถ่ายเพื่อประชาสัมพันธ์
โดยส่งทาง email : 
suwimol.k@nhso.go.th หรือ    usana.r@nhso.go.th
ภายในวันที่  7 กันยายน 2553
รายละเอียดและตัวอย่างภาพถ่ายตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน
นางสาวสุวิมล คล้ายผูก
โทร   02-962-2345  ต่อ  5521


ราศี ติรพรกุล


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.