Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งหน่วยบริการจำนวน19 แห่งที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลหน่วยบริการ Hospital Profile ระบบ Data Center ปี53  
เนี้อหาข่าว 
  


ขอให้หน่วยบริการตามรายชื่อเอกสารแนบ(19 แห่ง)ที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลHospital Profile ระบบ Data Center
ดำเนินการคีย์ข้อมูลHospital Profile ปีงบประมาณ 2553 โดยด่วนภายในวันที่ 30 กันยายน 2553
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.