Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรพ.UCในกทม." ขอข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง "  
เนี้อหาข่าว 
  

ได้ทำหนังสือแจ้งรพ.ในระบบUC ทุกแห่ง ในพื้นที่กทม. (ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ไปที่รพ.แล้ว)


สปสช. เขต 13 กทม. ขอความร่วมมือให้รพ.ฯ ตอบแบบสอบถาม การให้บริการผู้ป่วยมะเร็ง


เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาระบบเครือข่ายบริการผู้ป่วยโรคมะเร็ง ของพื้นที่กรุงเทพมหานคร


ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบสอบถามกลับไปที่สปสช.เขต 13 ภายในวันที่ 27 ตุลาคม 2553


สามารถDownload หนังสือที่ส่งให้รพ. + แบบสอบถามได้     ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ประสานงาน น.ส.อุไรรัตน์ ศรีทะชะ  โทรศัพท์ 02 -9622345 ต่อ 5552

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.