Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญหน่วยบริการ เข้าร่วมประชุม  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร ใคร่ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554


วันที่ เวลา ผู้เข้าร่วมประชุม ไฟล์แนบ
8-พ.ย.-53 09.00 น. - 13.00 น. ผู้บริหารหน่วยบริการ Meeting 1
  13.00 น. - 15.30 น. พยาบาลวิชาชีพ งาน PP Meeting 1
9-พ.ย.-53 08.30 น. - 16.45 น. ผู้จัดการหน่วยบริการ ผู้รับผิดชอบ OP/PP Meeting 2
10-พ.ย.-53 08.30 น. - 16.45 น. ผู้ประสานงานผุ้รับผิดชอบข้อมูล OP/PP Meeting 3
11-12 พ.ย.- 53 08.30 น. - 16.45 น. ผู้ประสานงาน ผู้รับผิดชอบข้อมูล OP/IP/PP Meeting 4


 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.