Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนปี 2554 (หน่วยบริการทุกแห่ง)  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ใคร่ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2554


รายละเอียดดาวน์โหลดตามเอกสารแนบ


ผู้ประสานงาน
นางสาวอมาวศรี เปาอินทร์
02-962-2345 ต่อ 5554


 


 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.