Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งคลินิกฯในกทม." แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ปี 54 "  
เนี้อหาข่าว 
  

สปสช.เขต13 กทม.ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ป่วยโรคหืด ปี 2554


หากคลินิกชุมชนอบอุ่นในพื้นที่ กทม. ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดและมีความพร้อมในการดำเนินการฯ


สามารถแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืด 


ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบแจ้งความประสงค์ฯ ไปที่ สปสช.เขต 13 กทม. ภายใน 15 พฤศจิกายน 2553


สามารถ Download หนังสือที่ส่งให้กับคลินิกฯ + แบบแจ้งความประสงค์ ตามไฟล์ ที่แนบมาพร้อมนี้


ผู้ประสานงาน น.ส.อุไรรัตน์  ศรีทะชะ


โทรศัพท์ 081 - 14926109 , 089 - 9696512 

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.