Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  แจ้งรหัสโปรแกรมโรคหืด  
เนี้อหาข่าว 
  


ตามที่ สปสช. เขต 13  กรุงเทพมหานคร ได้จัดอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลผู้ป่วยนอกโรคหืด Easy Asthma Clinic ประจำปี งบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2553 ที่โรงแรมอมารีดอนเมือง กรุงเทพมหานคร นั้น

 ในการนี้ สปสช.กทม.ขอเรียนว่าได้ส่งรหัสผ่านเข้าโปรแกรม EAC เพื่อให้หน่วยบริการบันทึกข้อมูลการให้บริการผู้ป่วยนอกโรคหืดตามที่ได้อบรมดังกล่าวโดยส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนไปที่หน่วยบริการทุกแห่งแล้ว (หน่วยบริการเฉพาะที่มีรายชื่อลงทะเบียนเข้ารับการอบรมวันที่ 7 ธ.ค.53เท่านั้น) สำหรับหน่วยบริการเดิม(ที่เข้าร่วมโครงการEAC ปี 53 )ให้ใช้รหัสเดิม

 ผู้ประสานงาน น.ส.อุไรรัตน์ ศรีทะชะ 02 - 1420968

 


 
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.