Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญเสนอโครงการฯตามแนวทางการพัฒนาศักยภาพระบบบริการปฐมภูมิ  
เนี้อหาข่าว 
  

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 13 กรุงเทพมหานคร
ใคร่ขอเชิญโรงพยาบาลรัฐ , ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลภาคเอกชน
ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า พื้นที่กรุงเทพมหานคร
 เสนอโครงการฯที่มีแนวทางสอดคล้องการพัฒนางานปฐมภูมิ


ตามเอกสารแนบ

 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.