Home   Sitemap   Contact 
 
รายละเอียดข่าว
 
รายละเอียดของข่าว
 
หัวข้อข่าว 
  ขอเชิญประชุมหน่วยบริการภาครัฐ(รพ.รัฐบาล)และเอกชนในระบบUC เพื่อชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปี 2554  
เนี้อหาข่าว 
  

 


สปสช. เขต 13 กทม. กำหนดจัดประชุมเพื่อชี้แจงการบริหารงบประมาณ ปี 2554

และระดมความคิดเห็น"แนวทางปฏิรูประบบบริการสุขภาพ กทม. ปี 2555 "

ทั้งนี้ขอให้หน่วยบริการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

ภายในวันที่ 14 มกราคม 2554

โดยผ่าน website http://bkk.nhso.go.th - สำหรับผู้ให้บริการ - meeting system 
เอกสารแนบ 
  dowload file ที่แนบมา หรือ linkไปหน้า download  
 
   
 
     


[ กลับหน้าแรก ]
 

   
Copyright 2004 © สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักสาขากรุงเทพมหานคร.